Quines despeses donen dret a la deducció per inversió en habitatge habitual?

Quines despeses donen dret a la deducció per inversió en habitatge habitual?

Tot i que, per desconeixement, moltes vegades només es dedueix les despeses d’amortització i interessos pagats per la hipoteca, convé saber que altres despeses derivades del finançament.

Quines despeses donen dret a la deducció per inversió en habitatge habitual? Leer más »