Quines despeses donen dret a la deducció per inversió en habitatge habitual?

Quines despeses donen dret a la deducció per inversió en habitatge habitual?

Tot i que, per desconeixement, moltes vegades només es dedueix les despeses d’amortització i interessos pagats per la hipoteca, convé saber que altres despeses derivades del finançament, com ara l’assegurança de vida, l’assegurança de la llar i d’incendis, també són deduïbles sempre que estiguin incloses en les condicions del préstec hipotecari, suposant un estalvi fiscal a tenir en compte.

L’import d’aquestes despeses que donen dret a la deducció per inversió en habitatge habitual té com a límit 9.040 euros per a cada exercici. La deducció es determina aplicant un percentatge a la base de la deducció: Tram estatal: 7,5% i tram autonòmic o complementari: s’aplica el 7,5% en el cas de les comunitats autònomes que no aprovin percentatges especials.

No obstant això, cal tenir en compte que aquesta deducció només la poden aplicar aquelles persones que adquirissin l’habitatge amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

A Labor-Gest Valls, tenim experiència en aquest tipus de tràmits. Podem ajudar-te a optimitzar la teva declaració de la renda per aprofitar al màxim les deduccions fiscals disponibles. Si tens dubtes o necessites ajuda, contacta amb nosaltres. Estem aquí per ajudar-te.